مفصل دراپ لاک یک تکه

Long Leg Drop Lock Braces

Article No.MaterialProduct SizeUpper SectionLower Section
TS 2001,TS 2002-S-SStainless Steel3mm*13mm290 mm370 mm
TS 2001,TS 2002-S-M3.5mm*16mm330 mm420 mm
TS 2001,TS 2002-S-L3.5mm*19mm350 mm450 mm
TS 2001,TS 2002-Al-SAluminum5mm*13mm290 mm370 mm
TS 2001,TS 2002-Al-M6mm*16mm330 mm420 mm
TS 2001,TS 2002-Al-L6mm*19mm350 mm450 mm
شناسه محصول: TS 2001/TS 2002 دسته: ,